Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden Memorial Creation

Artikel 1 Definities
Wederpartij: Consument c.q. natuurlijk persoon die een overeenkomst aan gaat met Memorial Creation.

Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van een overeenkomst op afstand.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer
Memorial Creation
Oude Amersfoortseweg 146
1212 AJ  Hilversum
06 - 34 11 33 12
info@memorialcreation.nl
ING Bank: 505.79.48 tnv Graphitext Design
KvK nummer: 53852311
BTW identificatienr: NL174500476B01

Artikel 3 Levering / Zending
Memorial Creation zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst en in bewaring nemen van materiaal welke door de wederpartij is toegezonden.
De wederpartij draagt zorg dat alle bestanden die ze digitaal aanleveren vrij van virussen zijn.
Overeenkomsten, facturen, e.d. worden in PDF-formaat per e-mail verzonden, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
De levering geschiedt per Pakketservice tenzij anders overeengekomen.
Als plaats van levering geldt het door de wederpartij opgegeven adres.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de ontvanger bij Memorial Creation, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
De wederpartij is verplicht om bij ontvangst van de goederen te controleren of het product tijdens de verzending beschadigd is geraakt en zo nodig dit direct te melden aan de bezorger en Memorial Creation.

Artikel 4 Leveringstermijn
In het algemeen houdt Memorial Creation een levertijd aan van 2 weken na aanvang en betaling van de opdracht. Dit is echter een richtlijn, welke door onvoorziene omstandigheden mogelijk niet gehaald kan worden. Echter als uiterste termijn hanteert Memorial Creation een levertijd van maximaal 4 weken na aanvang van uw betaling en opdracht, tenzij anders met de wederpartij is afgesproken.

Artikel 5 Betaling
Op alle producten en diensten van Memorial Creation wordt een vooruitbetaling gehanteerd op het aan te leveren product en/of dienst. Als de wederpartij niet of onvolledig aan zijn of haar betalingsverplichtingen voldoet, ontslaat dat Memorial Creation van al haar verplichtingen om goederen en diensten te leveren welke volgens de overeenkomst waren gesloten. De betalingen dienen zo spoedig mogelijk per Bank te geschieden om zodoende een vlotte afhandeling te kunnen waarborgen. Betaling geschiedt per ING-Bank en wordt per factuur via het bij ons bekend e-mailadres kenbaar gemaakt.

Artikel 6 Herroepingsrecht bij de levering van producten
Door de persoonlijke aard die de producten van Memorial Creation met zich meebrengen kunt u geen aanspraak maken op het herroepingsrecht.

Artikel 7 De Prijs
Alle de door Memorial Creation aangeboden offertes en overeenkomsten voor de goederen en diensten zijn inclusief de geldende BTW-tarieven en inclusief de daarbij behorende verzendkosten binnen Nederland. De prijzen worden vermeld op de website en in zowel de offertes als de overeenkomsten welke door Memorial Creation digitaal per e-mail worden aangeboden, tenzij anders met de wederpartij is overeengekomen.

Artikel 8 Conformiteit en Garantie
Memorial Creation houdt zich strikt aan de vermelde specificaties en wensen welke door de wederpartij per e-mail verstuurd zijn. Op alle natuurstenen producten hanteert Memorial Creation een garantie van 15 jaar en op geleverde foto's 10 jaar, tenzij anders met de wederpartij is overeengekomen. Na ontvangst van het product door de wederpartij, wordt deze geacht om het product zodanig te behandelen dat de kans op breuk en krassen tot een minimum beperkt blijven. Schade als gevolg van ondeskundig en onzorgvuldig gebruik valt niet onder de garantie.

Artikel 9 Verzekering
U heeft de mogelijkheid om uw gedenkmonument te verzekeren tegen diefstal en vandalisme. De verzekering dient bij bestelling van uw gedenkmonument afgesloten te worden voor een periode van minimaal 5 jaar, of een veelvoud daarvan met een maximum van 20 jaar. In geval van vandalisme en/of diefstal dient u een proces verbaal hiervan te kunnen overleggen. Bij vandalisme dient u uw monument kosteloos terug te sturen naar Memorial Creation. Na gegrondverklaring van uw claim zullen wij binnen 4 weken uw monument geheel schadevrij retour zenden.

Artikel 10 Eigendomsvoorbeboud
Alle de door wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Memorial Creation totdat de in de overeenkomst vastgestelde betalingen verricht zijn.

Artikel 11 Intellectuele eigendom / Bescherming Persoonsgegevens
Uw persoonlijke gegevens zullen enkel gebruikt worden ter vervaardiging van uw monument. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.
Memorial Creation zal nooit en te nimmer de door de wederpartij aangevoerde materiaal, zoals foto's en tekst gebruiken voor promotie e.d. of deze op een andere manier vermenigvuldigen, tenzij anders met de wederpartij is afgesproken.

 

Contact met adviseur

Om de klanten van Memorial Creation nog beter van dienst te kunnen zijn, kunt u vanaf heden vrijblijvend en zonder extra kosten gebruik maken van een adviseur van Memorial Creation.

» Lees meer

Nieuwsberichten

- Grote prijsverlaging vanaf maart 2015 op ons gehele assortiment.

- Nu de mogelijkeid om vrijblijvend een afspraak met onze adviseur te maken.

- Nog makkelijker om een gedenkmonument te bestellen via onze bestelpagina

- Nu gemakkelijk en veilig online betalen via Ideal.

- Zelfde vertrouwde prijzen als voorgaande jaren.

- Vandalisme en Diefstal Verzekering.

» Lees meer

Onze Kwaliteiten

- Unieke en persoonlijke gedenkmonumenten

- 100% tevredenheidsgarantie

- Deskundig en persoonlijk advies

- Geen concessies aan kwaliteit van product

- 100% weerbestendig

- Snelle levertijd

- Goede contacten met uitvaartcentra

» Lees meer